איגוד השחייה בישראל

Israel Swimming Association

אימון השבוע

לרשימת אימון השבוע >

אימון השבוע של ספורטן פ"תמאמן: אייל מואיל

חימום:

400 מ' חופשי
200 מ' עם פולי:

25 מ' רגליים (להחזיק את הפולי בידיים) – 25 מ' ידיים

200 מ' חתירה – שינויי קצב

תרגיל ראשי:

2 *

{
4 * 200 מ' חתירה – יציאה 4:00
2 דקות מנוחה
200 מ' חתירה – מדידה
50 מ' קל
}

שחרור:

300 מ' חופשי

סה"כ 3200 מ' – בערך 70 דקות

כל זכויות שמורות לאיגוד השחייה בישראל