איגוד השחייה בישראל

Israel Swimming Association

שיאים

לרשימת שיאים >

שיאי שליחים מיקס – מעודכן ל- 04.02.2023

שיאי שליחים מיקס - מעודכן ל- 04.02.2023

משחהקבוצת גילתוצאהתאריך השיאשחיין/יתאגודהבריכה
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 110-11902:05.1618/12/2021קרטין ליהימכבי עולם המיםבריכה לאומית
5 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 110-12002:05.1618/12/2021עמיר רםמכבי עולם המיםבריכה לאומית
6 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 110-12102:05.1618/12/2021בכמט דניאלמכבי עולם המיםבריכה לאומית
7 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 110-12202:05.1618/12/2021בן נעים רעותמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 120-15901:57.214/02/2023בנפשי ענתמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 120-15901:57.214/02/2023זוסמן ערןמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 120-15901:57.214/02/2023בכמט דניאלמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 120-15901:57.214/02/2023ליסוגורסקי גליתמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 160-19902:03.314/02/2023קוטק אריקמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 160-19902:03.314/02/2023מוסקונה שנימכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 160-19902:03.314/02/2023גוסטמלסקי אניהמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 160-19902:03.314/02/2023כהן אלימכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 200-23902:19.344/02/2023גולדז׳ק-קוניק גליתמכבי חיפהבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 200-23902:19.344/02/2023דיין עופרהמכבי חיפהבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 200-23902:19.344/02/2023כרמל אופירמכבי חיפהבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 200-23902:19.344/02/2023פרקיס צפרירמכבי חיפהבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 240-27902:32.2815/02/2019יופה רונהאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
5 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 240-28002:32.2815/02/2019בן חרות ורדאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
6 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 240-28102:32.2815/02/2019ניסמן דבאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
7 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 240-28202:32.2815/02/2019הולצמן רמיאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
4 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 280-31902:48.6215/02/2019שפע גרשוןאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
5 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 280-32002:48.6215/02/2019הולדשטיין סטלהאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
6 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 280-32102:48.6215/02/2019ניסמן רונדהאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
7 * 50 מעורב שליחים מיקסגיל 280-32202:48.6215/02/2019שבתאי זאבאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 110-11901:53.0517/12/2021בכמט דניאלמכבי עולם המיםבריכה לאומית
5 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 110-12001:53.0517/12/2021עמיר רםמכבי עולם המיםבריכה לאומית
6 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 110-12101:53.0517/12/2021בן נעים רעותמכבי עולם המיםבריכה לאומית
7 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 110-12201:53.0517/12/2021קרטין ליהימכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 120-15901:48.0017/12/2021שטרן משהמכבי עולם המיםבריכה לאומית
5 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 120-16001:48.0017/12/2021מוסקונה שנימכבי עולם המיםבריכה לאומית
6 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 120-16101:48.0017/12/2021בנפשי ענתמכבי עולם המיםבריכה לאומית
7 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 120-16201:48.0017/12/2021זוסמן ערןמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 160-19901:45.413/02/2023כהן אלימכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 160-19901:45.413/02/2023גוסטמלסקי אניהמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 160-19901:45.413/02/2023קוטק אריקמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 160-19901:45.413/02/2023בנפשי ענתמכבי עולם המיםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 200-23902:01.0317/12/2021קרבקוב איגורמכבי שהםבריכה לאומית
5 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 200-24002:01.0317/12/2021גולדברג גידימכבי שהםבריכה לאומית
6 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 200-24102:01.0317/12/2021קוסביצקי יעלמכבי שהםבריכה לאומית
7 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 200-24202:01.0317/12/2021בן שוהם שירלימכבי שהםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 240-27902:08.517/01/2017פרג עדיאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
5 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 240-28002:08.517/01/2017הולדשטיין אסתראקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
6 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 240-28102:08.517/01/2017ניסמן רונדהאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
7 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 240-28202:08.517/01/2017הולצמן רמיאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
4 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 280-31902:24.0617/12/2021לנדאו יאיראקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
5 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 280-32002:24.0617/12/2021הולדשטיין אסתראקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
6 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 280-32102:24.0617/12/2021שפע גרשוןאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
7 * 50 חופשי שליחים מיקסגיל 280-32202:24.0617/12/2021קטן רוניתאקוותיקים גבעת-חייםבריכה לאומית
כל זכויות שמורות לאיגוד השחייה בישראל