איגוד השחייה בישראל

Israel Swimming Association

Olympic sign from 1976

Published by Ari Limor on . Full size is 828×466 pixels.

כל זכויות שמורות לאיגוד השחייה בישראל