איגוד השחייה בישראל

Israel Swimming Association

שיאים ישראלים – נשים – בריכת 25 מטר

שיאי גילאים ישראלים - נשים - בריכה 25 מ' - שיאים נכונים ל-08/2017
מקצהגילאיםתוצאהשם משפחהשם פרטיאגודהתאריך השיאמיקום 
100 מ' גב2501:08.15שפייזרטלהפועל ירושלים08/12/2009ניו יורק
100 מ' גב3001:03.22גוסטמלסקיאניההפועל דולפין נתניה07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' גב3501:09.87פאורעדינהבני-הרצליה24/02/2012בית-אייל
100 מ' גב4001:11.59פאורעדינהמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' גב4501:19.73בירקאןליאורהפועל ירושלים24/02/2012בית-אייל
100 מ' גב5001:19.46בירקאןליאורהפועל ירושלים22/02/2013בית-אייל
100 מ' גב5501:21.72טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון15/11/2006בית-אייל
100 מ' גב6001:28.51טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון18/09/2008אילת
100 מ' גב6501:33.08יופהרונהאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' גב7001:51.60טייןאדיתמכבי חיפה
100 מ' גב7502:32.95וקסנעמיהפועל עירוני הוד-השרון07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' גב8002:01.48טייןאדיתמכבי חיפה19/10/2001פאלמה דה מאיורקה
100 מ' גב8502:23.95טייןאדיתמכבי חיפה27/10/2004אילת
100 מ' חופשי2501:02.04בכרנעםמכבי פ.מ. רעות06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חופשי3001:03.14פאורעדינהבני-הרצליה18/10/2007אילת
100 מ' חופשי3501:03.03גוטמן מאיריזיויתמכבי חיפה07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' חופשי4001:05.12פסמניאולגהמאסטרס רחובות07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' חופשי4501:04.45פסמניאולגהמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חופשי5001:08.55בירקאןליאורהפועל ירושלים22/02/2013בית-אייל
100 מ' חופשי5501:11.76ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים07/10/2010אילת
100 מ' חופשי6001:14.06ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חופשי6501:20.64ניצןאסתרתעשיה אווירית19/10/2002אילת
100 מ' חופשי7001:20.54הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חופשי7501:59.95יעריזיוהתעשיה אווירית23/10/2014אילת
100 מ' חופשי8002:42.30בראונרחוה19/10/2002אילת
100 מ' חופשי8502:17.60טייןאדיתמכבי חיפה27/10/2004אילת
100 מ' חזה2501:19.46שץמיקההפועל גליל עליון18/03/2011עין - גדי
100 מ' חזה3001:21.68שץמיקההפועל גליל עליון22/02/2013בית-אייל
100 מ' חזה3501:18.53טבתאילנההפועל עירוני הוד-השרון07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' חזה4001:25.60רביבתמרהפועל ירושלים07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' חזה4501:22.69אפרתיאיריתמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חזה5001:28.42קטןרוניתהפועל גליל עליון27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' חזה5501:31.87טוביס-לאונובאיבונהאקוותיקים גבעת-חיים20/10/2005אילת
100 מ' חזה6001:35.86הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים16/10/2009אילת
100 מ' חזה6501:39.66הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
100 מ' חזה7001:43.14הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חזה7502:36.85יעריזיוהתעשיה אווירית03/10/2013אילת
100 מ' מ.א.2501:12.53פאורעדינהבני-הרצליה15/06/2002גבעת חיים
100 מ' מ.א.3001:11.94לבביענבלאקוותיקים גבעת-חיים27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' מ.א.3501:11.81פאורעדינהבני-הרצליה22/02/2013בית-אייל
100 מ' מ.א.4001:13.91פאורעדינהמכבי שהם21/02/2016בית-אייל
100 מ' מ.א.4501:13.77פסמניאולגהמאסטרס רחובות07/01/2017מכון וינגייט
100 מ' מ.א.5001:18.76קטןרוניתהפועל גליל עליון27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' מ.א.5501:20.00טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון01/10/2003אילת
100 מ' מ.א.6001:27.98טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון17/09/2008אילת
100 מ' מ.א.6501:30.58הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' מ.א.7001:51.33ברנשטייןלאהמכבי פ.מ. רעות21/02/2016בית-אייל
100 מ' מ.א.7502:15.85יעריזיוהתעשיה אווירית22/10/2014אילת
100 מ' פרפר2501:07.83שפייזרטלהפועל ירושלים07/12/2008ארה"ב
100 מ' פרפר3001:09.56בירקאןליאורהפועל ירושלים20/10/1993מכון וינגייט
100 מ' פרפר3501:07.69בירקאןליאורהפועל ירושלים20/10/2001מכון וינגייט
100 מ' פרפר4001:18.70קוסוביצקייעלרשות שדות התעופה18/10/2012עירונית אילת
100 מ' פרפר4501:13.53בירקאןליאורהפועל ירושלים24/02/2012בית-אייל
100 מ' פרפר5001:12.73בירקאןליאורהפועל ירושלים07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' פרפר5501:42.22זיורובלובובמכבי כפר המכביה06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' פרפר6001:25.60ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' פרפר6501:53.25ברנשטייןלאהספורטן פתח-תקווה07/02/2014מכון וינגייט
1500 מ חופשי2521:58.60גורשטייןקארןבני-הרצליה28/02/2015מכון וינגייט
1500 מ חופשי3023:14.82דאון-מויאלימיתהפועל המרכז הישראלי לשחייה28/02/2015מכון וינגייט
1500 מ חופשי4020:44.73טורקאבישגהפועל עולם המים28/02/2015מכון וינגייט
1500 מ חופשי6524:51.03הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט
200 מ' גב2502:25.75שפייזרטלהפועל ירושלים08/12/2009ארה"ב
200 מ' גב3002:39.73רותםתמרהפועל עולם המים13/03/2013בית-אייל
200 מ' גב3502:35.75פאורעדינהבני-הרצליה24/02/2012בית-אייל
200 מ' גב4002:37.85פאורעדינהמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
200 מ' גב4502:51.37ברקןעיריתמכבי שהם07/02/2014מכון וינגייט
200 מ' גב5002:53.67קטןרוניתהפועל גליל עליון21/02/2016בית-אייל
200 מ' גב5503:04.53יופהרונהאקוותיקים גבעת-חיים27/06/2008גבעת חיים
200 מ' גב6003:18.43יופהרונהאקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט
200 מ' גב6503:16.07יופהרונהאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
200 מ' גב7003:46.00טייןאדיתמכבי חיפה19/10/1991
200 מ' גב8004:18.22טייןאדיתמכבי חיפה19/10/2001פאלמה דה מאיורקה
200 מ' גב8504:18.50טייןאדיתמכבי חיפה20/10/2003מטולה
200 מ' חזה2502:50.41עדןדנההפועל עולם המים12/02/2010בית-אייל
200 מ' חזה3003:00.98שץמיקההפועל גליל עליון07/02/2014מכון וינגייט
200 מ' חזה3503:08.61רביבתמרהפועל ירושלים27/06/2008גבעת חיים
200 מ' חזה4003:10.65רביבתמרהפועל ירושלים27/02/2015מכון וינגייט
200 מ' חזה4503:01.14אפרתיאיריתמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
200 מ' חזה5003:21.01הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים19/10/2001ירושלים
200 מ' חזה5503:25.25הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים19/10/2003ירושלים
200 מ' חזה6003:30.36הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים17/10/2009אילת
200 מ' חזה6503:34.41הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים24/02/2012בית-אייל
200 מ' מ.א.2502:31.39בכרנעםמכבי פ.מ. רעות06/01/2017מכון וינגייט
200 מ' מ.א.3002:39.33פאור עדינהבני-הרצליה18/10/2007אילת
200 מ' מ.א.3502:39.77פאור עדינהבני-הרצליה22/02/2013בית-אייל
200 מ' מ.א.4002:43.31פסמניאולגהשירותי בריאות כללית22/10/2014אילת
200 מ' מ.א.4502:45.82קטןרוניתהפועל גליל עליון15/09/2011אילת
200 מ' מ.א.5003:03.66טוביס-לאונובאיבונהאקוותיקים גבעת-חיים20/10/2002אילת
200 מ' מ.א.5503:03.52ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים18/03/2011עין - גדי
200 מ' מ.א.6003:10.39טוביס-לאונובאיבונהאקוותיקים גבעת-חיים18/03/2011עין - גדי
200 מ' מ.א.6503:39.91יופהרונדהאקוותיקים גבעת-חיים21/02/2016בית-אייל
200 מ' מ.א.8017:56.05טייןאדיתמכבי חיפה20/10/2001פאלמה דה מאיורקה
200 מ' פרפר2502:40.42צהרימיכל20/10/2000ירושלים
200 מ' פרפר3002:43.25מרמורטלהפועל עולם המים28/02/2015מכון וינגייט
200 מ' פרפר3502:30.60גוטמן מאיריזיויתמכבי חיפה28/02/2015מכון וינגייט
200 מ' פרפר4002:57.98שנהרמיכלאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
200 מ' פרפר4503:12.62קוסוביצקייעלמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
200 מ' פרפר5504:24.69ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים12/02/2010בית-אייל
200 מ חופשי2502:10.25בכרעמיתמכבי פ.מ. רעות06/01/2017מכון וינגייט
200 מ חופשי3002:21.40גוטמן מאיריזיויתמכבי חיפה24/02/2012בית-אייל
200 מ חופשי3502:16.42גוטמן מאיריזיויתמכבי חיפה22/02/2013בית-אייל
200 מ חופשי4002:24.01זילברברגמיכלמכבי פ.מ. רעות22/02/2013בית-אייל
200 מ חופשי4502:21.68קטןרוניתהפועל גליל עליון24/02/2012בית-אייל
200 מ חופשי5002:25.74בירקאןליאורהפועל ירושלים27/02/2015מכון וינגייט
200 מ חופשי5502:36.63ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים18/03/2011עין - גדי
200 מ חופשי6002:44.45ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים21/02/2016בית-אייל
200 מ חופשי6502:53.40הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
200 מ חופשי7003:03.92הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
200 מ חופשי7504:24.27יעריזיוהתעשיה אווירית02/10/2013אילת
200 מ חופשי8005:31.97בראונרחוה28/10/2004אילת
200 מ חופשי8504:20.18טייןאדיתמכבי חיפה19/10/2003מטולה
4*50 מ' חופשי110-11902:07.65גבאייסמיןאסא תל-אביב07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי110-11902:07.65שוורץדנהאסא תל-אביב07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי110-11902:07.65מערבי לויגליאסא תל-אביב07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי110-11902:07.65מנורמיריאסא תל-אביב07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי120-15902:06.18שפירו מרההפועל ירושלים07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי120-15902:06.18בירקאןליאורהפועל ירושלים07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי120-15902:06.18רביבתמרהפועל ירושלים07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי120-15902:06.18רבינוביץמורןהפועל ירושלים07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי160-19902:04.86חיזיסוניהמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי160-19902:04.86ביכמןעדימכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי160-19902:04.86שמיר בן -ישעיהנעמהמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי160-19902:04.86פאורעדינהמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי200-23902:16.26ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
4*50 מ' חופשי200-23902:16.26בן חרותורדאקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
4*50 מ' חופשי200-23902:16.26קריסטלאורנהאקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
4*50 מ' חופשי200-23902:16.26הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
4*50 מ' חופשי240-27902:26.82יופהרונהאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי240-27902:26.82הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי240-27902:26.82סולסידוריתאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי240-27902:26.82ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב120-15902:21.96פאורעדינהמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב120-15902:21.96ביכמןעדימכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב120-15902:21.96חיזיסוניהמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב120-15902:21.96שטיירמעייןמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב160-19902:27.65רותםתמרעולם המים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב160-19902:27.65וסרמן קנופיפעתעולם המים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב160-19902:27.65נגליאיילתעולם המים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב160-19902:27.65טורקאבישגעולם המים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב200-23902:30.94ברקןעיריתמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב200-23902:30.94ארפתיאיריתמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב200-23902:30.94קוסוביצקייעלמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב200-23902:30.94מרגליתאלהמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב240-27902:50.47יופהרונהאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב240-27902:50.47הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב240-27902:50.47ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב240-27902:50.47פישל-בונדאלןאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי2504:53.71גורסקישרון02/10/2003אילת
400 מ חופשי3004:55.66פאורעדינהבני-הרצליה17/10/2007אילת
400 מ חופשי3504:41.59גוטמן מאיריזיויתמכבי חיפה28/02/2015מכון וינגייט
400 מ חופשי4005:11.33קטןרוניתהפועל גליל עליון17/10/2007אילת
400 מ חופשי4504:57.96נגליאורליהפועל עולם המים21/02/2016בית-אייל
400 מ חופשי5006:07.96קריסטלאורנהאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי5506:47.55ציטיסדביעולם המים07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי6005:38.61ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי7006:33.33הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי8009:10.42טייןאדיתמכבי חיפה19/10/2001פאלמה דה מאיורקה
400 מ מ.א2505:56.24מרמורטלעולם המים06/08/2013מכון וינגייט
400 מ מ.א3005:49.48מרמורטלהפועל עולם המים28/02/2015מכון וינגייט
400 מ מ.א4006:04.25טורקאבישגעולם המים06/01/2017מכון וינגייט
400 מ מ.א4505:49.07קטןרוניתהפועל גליל עליון12/06/2012איטליה
400 מ מ.א5007:50.54גולדשטייןלריסהמכבי נהריה28/02/2015מכון וינגייט
400 מ מ.א5506:40.79ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים02/08/2011מכון וינגייט
400 מ מ.א6006:41.33ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
400 מ מ.א6509:18.72שטיינברגיעלאקוותיקים גבעת-חיים21/02/2016בית-אייל
50 מ' גב2500:30.52שפייזרטלהפועל ירושלים07/12/2008ארה"ב
50 מ' גב3000:30.52גוסטמלסקיאניההפועל דולפין נתניה07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' גב3500:32.77פאורעדינהבני-הרצליה18/03/2011עין - גדי
50 מ' גב4000:32.86פאורעדינהבני-הרצליה07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' גב4500:34.79פסמניאולגהמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
50 מ' גב5000:36.82בירקאןליאורהפועל ירושלים21/02/2016בית-אייל
50 מ' גב5500:37.62טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון27/10/2004אילת
50 מ' גב6000:40.29יופהרונהאקוותיקים גבעת-חיים18/03/2011עין - גדי
50 מ' גב6500:43.03יופהרונהאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
50 מ' גב7000:50.00טייןאדיתמכבי חיפה19/10/1991
50 מ' גב7501:07.64שיבליןז'אנהמכבי נהריה21/02/2016בית-אייל
50 מ' גב8000:55.14טייןאדיתמכבי חיפה19/10/2001פאלמה דה מאיורקה
50 מ' גב8501:06.58טייןאדיתמכבי חיפה27/10/2004אילת
50 מ' חופשי2500:29.06אלוניסהרהפועל עולם המים19/10/2000
50 מ' חופשי3000:26.28גוסטמלסקיאניההפועל דולפין נתניה07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' חופשי3500:29.43ברנוףאלהאקוותיקים גבעת-חיים21/02/2016בית-אייל
50 מ' חופשי4000:29.25פסמניאולגהמאסטרס רחובות07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' חופשי4500:29.66פסמניאולגהמאסטרס רחובות07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' חופשי5000:30.79קטןרוניתהפועל גליל עליון28/02/2015מכון וינגייט
50 מ' חופשי5500:32.28ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
50 מ' חופשי6000:31.91ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' חופשי6500:32.53הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים24/02/2012בית-אייל
50 מ' חופשי7000:47.13ברנשטייןלאהמכבי פ.מ. רעות21/02/2016בית-אייל
50 מ' חופשי7500:53.49שניידמןג‘אןאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' חופשי8001:12.27בראונרחוה19/10/2002אילת
50 מ' חופשי8501:03.44טייןאדיתמכבי חיפה27/10/2004אילת
50 מ' חזה2500:36.50שץמיקההפועל גליל עליון18/03/2011עין - גדי
50 מ' חזה3000:37.34ביכמןעדימכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' חזה3500:37.05טבתאילנההפועל עולם המים07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' חזה4000:38.75רביבתמרהפועל ירושלים28/02/2015מכון וינגייט
50 מ' חזה4500:38.03אפרתיאיריתמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' חזה5000:40.88קטןרוניתהפועל גליל עליון28/02/2015מכון וינגייט
50 מ' חזה5500:41.85טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון15/11/2006בית-אייל
50 מ' חזה6000:43.30הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים16/10/2009אילת
50 מ' חזה6500:45.92טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון22/02/2013בית-אייל
50 מ' חזה7000:56.67שניידמןג‘אןאקוותיקים גבעת-חיים24/02/2012בית-אייל
50 מ' חזה7501:03.08שניידמןג‘אןאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' חזה8001:34.21בראונרחוהשירותי בריאות כללית19/10/2001אילת
50 מ' חזה8501:18.69טייןאדיתמכבי חיפה28/10/2004אילת
50 מ' פרפר2500:29.94אלוניסהרהפועל עמק-חפר20/10/2000
50 מ' פרפר3000:28.55גוסטמלסקיאניההפועל דולפין נתניה07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' פרפר3500:31.15בירקאןליאורהפועל ירושלים20/10/2001ירושלים
50 מ' פרפר4000:32.41בירקאןליאורהפועל ירושלים03/01/2004מטולה
50 מ' פרפר4500:32.91בירקאןליאורהפועל ירושלים24/02/2012בית-אייל
50 מ' פרפר5000:32.86בירקאןליאורהפועל ירושלים27/02/2015מכון וינגייט
50 מ' פרפר5500:33.85טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון02/10/2003אילת
50 מ' פרפר6000:37.39ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' פרפר6500:41.26טוביס-לאונובאיבונההפועל עירוני הוד-השרון22/02/2013בית-אייל
50 מ' פרפר7000:49.95ברנשטייןלאהמכבי פ.מ. רעות07/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי2509:25.23בכרעמיתמכבי פ.מ. רעות06/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי3012:12.88דאון-מויאלימיתהפועל המרכז הישראלי לשחייה28/02/2015מכון וינגייט
800 מ חופשי3509:41.90גוטמן מאיריזיויתמכבי חיפה28/02/2015מכון וינגייט
800 מ חופשי4010:35.69פאורעדינהמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי4510:08.44נגליאיילתעולם המים06/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי5010:47.7בירקאןליאורהפועל ירושלים28/02/2015מכון וינגייט
800 מ חופשי5512:52.24מרגליתאלהמכבי שהם21/02/2016בית-אייל
800 מ חופשי6011:55.67ניסמןרונדהאקוותיקים גבעת-חיים21/02/2016בית-אייל
800 מ חופשי6513:09.11הולדשטייןאסתראקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט

כל זכויות שמורות לאיגוד השחייה בישראל