איגוד השחייה בישראל

Israel Swimming Association

שיאים ישראלים – גברים – בריכת 25 מטר

שיאי גילאים ישראלים - גברים - בריכה 25 מ' - שיאים נכונים ל-08/2017
מקצהגילאיםתוצאהשם משפחהשם פרטיאגודהתאריך השיאמיקום   
100 מ' גב2500:59.18רויחלסלבואס"א תל-אביב27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' גב3000:59.68רויחלסלבומכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' גב3501:03.19גרומיערןהפועל המרכז הישראלי לשחייה27/06/2008גבעת חיים
100 מ' גב4001:04.49גרומיערןהפועל המרכז הישראלי לשחייה24/02/2012בית-אייל
100 מ' גב4501:06.87קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה15/05/2004ירושלים
100 מ' גב5001:07.31קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה25/06/2011ירושלים
100 מ' גב5501:08.32קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' גב6001:14.79ניסמןעופרמכבי חיפה07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' גב6501:20.16שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים18/03/2011עין - גדי
100 מ' גב7001:22.08שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
100 מ' גב7501:41.40MatkovskyYuriנבחרת אולימפי06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' גב8002:05.09זקיצחקהפועל עולם המים22/02/2013בית-אייל
100 מ' חופשי2500:53.43וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים19/10/1990
100 מ' חופשי3000:54.48לימוראריהפועל המרכז הישראלי לשחייה12/02/2010בית-אייל
100 מ' חופשי3500:54.51וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים19/10/2000
100 מ' חופשי4000:54.30וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים27/10/2004אילת
100 מ' חופשי4500:58.38כהןגיאהפועל עירוני הוד השרון07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' חופשי5000:58.62קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה27/06/2008גבעת חיים
100 מ' חופשי5500:59.15קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' חופשי6001:03.77שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים02/10/2003אילת
100 מ' חופשי6501:05.65גרטלמשהירושלים רבתי18/03/2011עין - גדי
100 מ' חופשי7001:08.15גרטלמשהירושלים רבתי06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חופשי7501:23.46זילברברגגיוראשחייני מאסטרס27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' חופשי8001:54.73יקירראובןתעשיה אווירית06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חזה2501:08.14אבן דנןרןהפועל עולם המים13/07/2007גבעת חיים
100 מ' חזה3001:09.93אברוהדר19/10/2000ירושלים
100 מ' חזה3501:13.15פלגיאודיהפועל עמק-יזרעאל27/06/2008גבעת חיים
100 מ' חזה4001:12.72שטגמןשגיאאקוותיקים גבעת-חיים27/06/2008גבעת חיים
100 מ' חזה4501:12.40שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים19/10/1990
100 מ' חזה5001:15.70שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים19/10/1993
100 מ' חזה5501:14.96קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' חזה6001:17.97שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים02/10/2003אילת
100 מ' חזה6501:20.41שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים27/06/2008גבעת חיים
100 מ' חזה7001:26.54שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' חזה7501:43.01שבתאיזאבאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' חזה8002:09.12כרמלדןהפועל עולם המים24/02/2012בית-אייל
100 מ' חזה8503:59.74שבתאישמשוןתעשיה אווירית03/10/2013אילת
100 מ' מ.א.2501:00.89קימלאלוןמכבי פ.מ. רעות27/02/2015מכון וינגייט
100 מ' מ.א.3001:00.72פיינברגעידומכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
100 מ' מ.א.3501:03.40שטריקרטלהפועל המרכז הישראלי לשחייה07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' מ.א.4001:04.03וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים25/10/2002גבעת חיים
100 מ' מ.א.4501:04.86קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה13/07/2007גבעת חיים
100 מ' מ.א.5001:05.67קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה18/03/2011עין - גדי
100 מ' מ.א.5501:05.70קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה22/02/2013בית-אייל
100 מ' מ.א.6001:11.19שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים07/04/2005גבעת חיים
100 מ' מ.א.6501:17.49שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים12/02/2010בית-אייל
100 מ' מ.א.7001:18.99שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים20/03/2013בית-אייל
100 מ' מ.א.7501:37.47שפעראובןאקוותיקים גבעת-חיים24/02/2012בית-אייל
100 מ' מ.א.8002:07.71אביגדראובן25/10/2001אילת
100 מ' מ.א.8504:20.18שבתאישמשוןתעשיה אווירית03/10/2013אילת
100 מ' פרפר2500:59.59דגשרומןמכבי חיפה22/02/2013בית-אייל
100 מ' פרפר3000:57.63פייברגעידומכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
100 מ' פרפר3501:01.27גרומיערןהפועל המרכז הישראלי לשחייה27/06/2008גבעת חיים
100 מ' פרפר4001:01.55טיטינשניידררומןהפועל עולם המים24/02/2012בית-אייל
100 מ' פרפר4501:02.77זילברברגאהודהפועל דולפין נהריה22/02/2013בית-אייל
100 מ' פרפר5001:04.79קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה25/06/2011ירושלים
100 מ' פרפר5501:05.58קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה22/02/2013בית-אייל
100 מ' פרפר6001:12.96ניסמןדבאקוותיקים גבעת-חיים07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' פרפר6501:38.96ארבלראובןשחייני מאסטרס20/10/2001ירושלים
100 מ' פרפר7001:40.49לנדאויאיראקוותיקים גבעת-חיים07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' פרפר7501:54.06רורקהדודאקוותיקים גבעת-חיים07/02/2014מכון וינגייט
100 מ' פרפר8002:32.15ארבלראובןמכבי נהריה21/02/2016בית-אייל
1500 מ חופשי3017:33.68עופראמירמכבי פ.מ. רעות28/02/2015מכון וינגייט
1500 מ חופשי4018:46.45סלעאוריהפועל עולם המים28/02/2015מכון וינגייט
1500 מ חופשי4520:35.32גרנותשגיאאקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט
1500 מ חופשי5020:09.01סנוניתטלאקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט
200 מ' גב2502:09.55רויחלסלבואס"א תל-אביב28/02/2015מכון וינגייט
200 מ' גב3002:20.54אובצניקובדן קונימכבי קרית ביאליק07/02/2014מכון וינגייט
200 מ' גב3502:26.13מזרחינילמכבי חיפה24/02/2012בית-אייל
200 מ' גב4002:21.11גרומיערןהפועל המרכז הישראלי לשחייה12/02/2010בית-אייל
200 מ' גב4502:27.52קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה15/05/2004
200 מ' גב5002:32.44קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה12/02/2010בית-אייל
200 מ' גב5502:28.44קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה22/02/2013בית-אייל
200 מ' גב6002:52.56ניסמןעופראקוותיקים גבעת-חיים07/02/2014מכון וינגייט
200 מ' גב6503:19.18בר ניבשוקיאקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
200 מ' גב7003:57.71זקיצחקשחייני מאסטרס20/10/2003ירושלים
200 מ' גב7503:38.34שפעראובןאקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט
200 מ' גב8504:37.84ארבלראובןמכבי נהריה07/01/2017מכון וינגייט
200 מ' חזה2502:32.01דמבינסקיעומרמכבי פ.מ. רעות12/02/2010בית-אייל
200 מ' חזה3002:32.66דמבינסקיעומרמכבי פ.מ. רעות27/02/2015מכון וינגייט
200 מ' חזה3502:42.65הר-שילירוןאקוותיקים גבעת-חיים27/02/2015מכון וינגייט
200 מ' חזה4002:44.05סגןיורימכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
200 מ' חזה4502:44.08אורןעמיתהפועל עולם המים21/02/2016בית-אייל
200 מ' חזה5002:50.57שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים19/10/1994
200 מ' חזה5502:47.66שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים19/10/2001אילת
200 מ' חזה6003:09.93ברושיעופרמאסטרס רחובות27/02/2015מכון וינגייט
200 מ' חזה6502:54.56שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים27/06/2008גבעת חיים
200 מ' חזה7003:10.86שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים22/02/2013בית-אייל
200 מ' חזה7503:41.50שבתאיזאבאקוותיקים גבעת-חיים06/01/2017מכון וינגייט
200 מ' חזה8004:25.25כרמלדןהפועל עולם המים24/02/2012
200 מ' חזה8504:54.50כרמלדןעולם המים06/01/2017מכון וינגייט
200 מ' מ.א.2502:16.89איילוןשילוממ"ג שורק15/11/2006בית-אייל
200 מ' מ.א.3002:18.59שטריקרטלהפועל המרכז הישראלי לשחייה24/02/2012בית-אייל
200 מ' מ.א.3502:20.65טיטינשניידררומןהפועל עולם המים18/03/2011עין - גדי
200 מ' מ.א.4002:21.95טיטינשניידררומןהפועל עולם המים22/02/2013בית-אייל
200 מ' מ.א.4502:22.31טיטינשניידררומןמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
200 מ' מ.א.5002:27.79קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה12/02/2010בית-אייל
200 מ' מ.א.5502:35.71שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים20/10/1999
200 מ' מ.א.6002:37.14שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים02/10/2003אילת
200 מ' מ.א.6502:50.80שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים12/02/2010בית-אייל
200 מ' מ.א.7002:55.64שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים07/02/2014מכון וינגייט
200 מ' מ.א.7503:36.83שפעראובןאקוותיקים גבעת-חיים24/02/2012בית-אייל
200 מ' פרפר2502:19.23צ‘מני ברנרדיסדניאלהפועל דולפין נתניה24/02/2012בית-אייל
200 מ' פרפר3002:10.38קצירדניאלהפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג28/02/2015מכון וינגייט
200 מ' פרפר3502:19.88טיטינשניידררומןהפועל עולם המים12/02/2010בית-אייל
200 מ' פרפר4002:18.57טיטינשניידררומןהפועל עולם המים24/02/2012בית-אייל
200 מ' פרפר4502:46.38פלגייובל הרימכבי חיפה21/02/2015מכון וינגייט
200 מ' פרפר5002:39.14קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה27/06/2008גבעת חיים
200 מ' פרפר5502:40.14קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה21/02/2016בית-אייל
200 מ' פרפר6002:46.03ניסמןדבאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
200 מ' פרפר6503:41.91ארבלראובןשחייני מאסטרס20/10/2001ירושלים
200 מ' פרפר7004:12.41שפעראובןאקוותיקים גבעת-חיים12/02/2010בית-אייל
200 מ חופשי2502:00.95אושריבןהפועל עולם המים06/01/2008משגב עם
200 מ חופשי3001:58.02קצירדניאלהפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג27/02/2015מכון וינגייט
200 מ חופשי3502:02.75וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים19/10/2001גבעת חיים
200 מ חופשי4001:58.64וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים19/10/2003גבעת חיים
200 מ חופשי4502:15.82גרטלמשהירושלים רבתי19/10/1993
200 מ חופשי5002:09.36כרמלאופירמכבי חיפה06/01/2017מכון וינגייט
200 מ חופשי5502:14.68וייסזוהראס"א תל-אביב06/01/2017מכון וינגייט
200 מ חופשי6002:28.57שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים28/10/2004אילת
200 מ חופשי6502:26.82גרטלמשהירושלים רבתי18/03/2011עין - גדי
200 מ חופשי7002:31.37גרטלמשהירושלים רבתי06/01/2017מכון וינגייט
200 מ חופשי7503:07.84זילברברגגיוראשחייני מאסטרס07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי110-11901:39.02דגשרומןמכבי חיפה07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי110-11901:39.02שניצראבישימכבי חיפה07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי110-11901:39.02לויןיונתןמכבי חיפה07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי110-11901:39.02גולדשטייןארטורמכבי חיפה07/02/2014מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי120-15901:42.61שטריקרטלמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי120-15901:42.61קלמנסוןלוטםמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי120-15901:42.61גילמורדודמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי120-15901:42.61כהןיואבמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי160-19901:45.76סגןיורימכבי כפר המכביה06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי160-19901:45.76גולדברגגידימכבי כפר המכביה06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי160-19901:45.76כהןאלימכבי כפר המכביה06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי160-19901:45.76רובינשטייןפליכסמכבי כפר המכביה06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי200-23901:54.06שנהריזהרמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי200-23901:54.06ברושיעפרמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי200-23901:54.06מילררפאלמאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' חופשי200-23901:54.06שניזיומאסטרס רחובות06/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב110-11901:59.29כץ-טלמוןאיילמכבי חיפה22/02/2013בית-אייל
4*50 מ' מעורב110-11901:59.29דגשרומןמכבי חיפה22/02/2013בית-אייל
4*50 מ' מעורב110-11901:59.29לויןיונתןמכבי חיפה22/02/2013בית-אייל
4*50 מ' מעורב110-11901:59.29ליבנתשימכבי חיפה22/02/2013בית-אייל
4*50 מ' מעורב120-15901:54.62רויחלסלבומכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב120-15901:54.62טיטינשניידררומןמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב120-15901:54.62פיינברגעידומכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב120-15901:54.62קרוטסגיאמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב160-19902:04.57סגןיורימכבי כפר המכביה07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב160-19902:04.57רובינשטייןפליכסמכבי כפר המכביה07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב160-19902:04.57כהןאלימכבי כפר המכביה07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב160-19902:04.57גולדברגגידימכבי כפר המכביה07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב200-23902:10.12שנהריזהרמאסטרס רחובות07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב200-23902:10.12ברושיעפרמאסטרס רחובות07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב200-23902:10.12מילררפאלמאסטרס רחובות07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב200-23902:10.12זיוירוןמאסטרס רחובות07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב240-27902:17.23הולצמןרמיאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב240-27902:17.23פרגעדיאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב240-27902:17.23דפנאגלעדאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
4*50 מ' מעורב240-27902:17.23ברעמרםאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי2504:16.77איילוןשילוממ"ג שורק14/11/2006בית-אייל
400 מ חופשי3004:13.63קצירדניאלהפועל עמק-יזרעאל/נ.ע.ג27/02/2015מכון וינגייט
400 מ חופשי3504:43.85טיטינשניידררומןהפועל עולם המים17/10/2007אילת
400 מ חופשי4004:17.06וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים02/10/2003
400 מ חופשי4504:33.63טיטינשניידררומןמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי5004:51.53גרטלמשהירושלים רבתי19/10/1998
400 מ חופשי5504:36.35וייסזוהראס"א תל-אביב07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי6005:00.56ניסמןדבאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי6506:56.33שבתאיזאבאקוותיקים גבעת-חיים17/10/2009אילת
400 מ חופשי7005:28.49גרטלמשהירושלים רבתי07/01/2017מכון וינגייט
400 מ חופשי7507:26.09שחםנמרודאקוותיקים גבעת-חיים27/02/2015מכון וינגייט
400 מ חופשי8008:29.64ארבלראובןמכבי נהריה07/01/2017מכון וינגייט
400 מ מ.א.2505:14.38קימלאלוןמכבי פ.מ. רעות31/07/2015מכון וינגייט
400 מ מ.א.3005:26.63דמבינסקיעומרמכבי פ.מ. רעות06/01/2017מכון וינגייט
400 מ מ.א.3505:17.08הר-שילירוןאקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט
400 מ מ.א.4005:17.74סלעאוריהפועל עולם המים21/02/2016בית-אייל
400 מ מ.א.4505:07.11טיטינשניידררומןמכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
400 מ מ.א.5006:41.49סטופקוביץויקטורכיוונים באר-שבע21/02/2016בית-אייל
400 מ מ.א.6005:33.74ניסמןדבירושלים רבתי21/02/2016בית-אייל
400 מ מ.א.8009:58.50ארבלראובןמכבי נהריה21/02/2016בית-אייל
50 מ' גב2500:27.04טלסקיבועזהפועל דולפין נתניה07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' גב3000:27.75פיינברגעידומכבי שהם06/01/2017מכון וינגייט
50 מ' גב3500:29.74וויזרשיהפועל עולם המים21/02/2016בית-אייל
50 מ' גב4000:29.22קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה19/10/1998
50 מ' גב4500:29.69משקיףטלהפועל המרכז הישראלי לשחייה24/02/2012בית-אייל
50 מ' גב5000:31.12קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה24/02/2012בית-אייל
50 מ' גב5500:30.68קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' גב6000:33.17ניסמןעופרמכבי חיפה07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' גב6500:37.48שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים17/10/2009אילת
50 מ' גב7000:41.80תדיריונהשירותי בריאות כללית02/10/2013אילת
50 מ' גב7500:48.46מנצוריצחקמכבי חיפה03/01/2004מטולה
50 מ' גב8000:54.72זקיצחקהפועל עולם המים27/02/2015מכון וינגייט
50 מ' גב8502:00.41שבתאישמשוןתעשיה אווירית02/10/2013אילת
50 מ' חופשי2500:24.67שחףאסףהפועל המרכז הישראלי לשחייה27/06/2008גבעת חיים
50 מ' חופשי3000:23.98וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים19/10/1995
50 מ' חופשי3500:24.47וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים19/10/2000ירושלים
50 מ' חופשי4000:24.79וייסזוהראקוותיקים גבעת-חיים19/10/2002גבעת חיים
50 מ' חופשי4500:25.62משקיףטלהפועל המרכז הישראלי לשחייה24/02/2012בית-אייל
50 מ' חופשי5000:25.63כרמלאופירמכבי חיפה07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' חופשי5500:26.32קרבקובאיגורמכבי קרית ביאליק07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' חופשי6000:29.00ניסמןעופרמכבי חיפה09/02/2014מכון וינגייט
50 מ' חופשי6500:29.19תדיריונהאקוותיקים גבעת-חיים14/10/2009אילת
50 מ' חופשי7000:30.75תדיריונהאקוותיקים גבעת-חיים05/12/2014ארה"ב
50 מ' חופשי7500:37.02זילברברגגיוראשחייני מאסטרס07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' חופשי8000:43.99אביגדראובןחברת חשמל צפון19/10/1998אילת
50 מ' חופשי8500:49.28אביגדראובןחברת חשמל צפון07/04/2005גבעת חיים
50 מ' חזה2500:29.21רובינשטייןפליכסספורטן פתח-תקווה28/02/2015מכון וינגייט
50 מ' חזה3000:28.90זוסמןערןהפועל דולפין נתניה28/02/2015מכון וינגייט
50 מ' חזה3500:31.99בן חייםאסףעירוני הוד השרון07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' חזה4000:32.38בר-נרעופראקוותיקים גבעת-חיים27/06/2008גבעת חיים
50 מ' חזה4500:32.52אברוהדרמאסטרס בית יצחק28/02/2015מכון וינגייט
50 מ' חזה5000:32.56כרמלאופירמכבי חיפה07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' חזה5500:34.47שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים19/10/1999גבעת חיים
50 מ' חזה6000:34.24שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים19/10/2003גבעת חיים
50 מ' חזה6500:36.58שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים27/06/2008גבעת חיים
50 מ' חזה7000:39.32שפעגרשוןאקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט
50 מ' חזה7500:50.69אביגדראובן19/10/1999
50 מ' חזה8000:55.52זקיצחקהפועל עולם המים22/02/2013בית-אייל
50 מ' חזה8501:05.74כרמלדןעולם המים07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' פרפר2500:26.02גרומיערןהפועל המרכז הישראלי לשחייה00/01/1900
50 מ' פרפר3000:26.16גרומיערןהפועל המרכז הישראלי לשחייה20/10/2002אילת
50 מ' פרפר3500:27.36גרומיערןהפועל המרכז הישראלי לשחייה27/06/2008גבעת חיים
50 מ' פרפר4000:27.50זילברברגאהודמכבי פ.מ. רעות17/10/2012אילת
50 מ' פרפר4500:27.73זילברברגאהודמכבי פ.מ. רעות07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' פרפר5000:28.41קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה24/02/2012בית-אייל
50 מ' פרפר5500:28.53קרבקובאיגורהפועל דולפין נהריה07/02/2014מכון וינגייט
50 מ' פרפר6000:31.47דפנאגלעדאקוותיקים גבעת-חיים24/02/2012בית-אייל
50 מ' פרפר6500:31.63תדיריונהאקוותיקים גבעת-חיים14/10/2009אילת
50 מ' פרפר7000:35.02תדיריונהאקוותיקים גבעת-חיים08/12/2013ארה"ב
50 מ' פרפר7500:50.56סלעחירםכיוונים באר שבע07/01/2017מכון וינגייט
50 מ' פרפר8001:11.22ארבלראובןמכבי נהריה07/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי2510:31.04שניצראבישימכבי חיפה07/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי3008:57.66קצירדניאלאס"א תל-אביב28/02/2015מכון וינגייט
800 מ חופשי3511:00.41לוירועיכיוונים באר שבע07/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי4009:40.92סלעאוריהפועל עולם המים21/02/2016בית-אייל
800 מ חופשי4509:37.21טיטינשניידררומןמכבי שהם07/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי5010:42.69סנוניתטלאקוותיקים גבעת-חיים28/02/2015מכון וינגייט
800 מ חופשי5509:41.47וייסזוהראס"א תל-אביב07/01/2017מכון וינגייט
800 מ חופשי6010:15.77ניסמןדבירושלים רבתי21/02/2016בית-אייל
800 מ חופשי7011:37.02גרטלמשהירושלים רבתי21/02/2016בית-אייל
800 מ חופשי7515:41.62שחםנמרודאקוותיקים גבעת-חיים07/01/2017מכון וינגייט

כל זכויות שמורות לאיגוד השחייה בישראל