איגוד השחייה בישראל

Israel Swimming Association

שחיין החודש של חודש אוקטובר – פרופסור יונה תדיר

כל זכויות שמורות לאיגוד השחייה בישראל