איגוד השחייה בישראל

Israel Swimming Association

חדשה בעולם השחיה

אלוף אירופה לנוער מישראל!!! כבוד!

זיו קלונטרוב אלוף ושיאן המשחקים האירופאים  קבע שיא ישראלי וקריטריון או
קופצים לקית מלא פעילויות

שחיינית חדשה בעולם חדש – בלוג חדש

שאת חדשה בעולם השחייה, ושמה את עצמך בפעם הראשונה באליפות הארץ לשחייני
כל זכויות שמורות לאיגוד השחייה בישראל